aquacool surdurulebilirlik image 1

AQUACOOL, sağlıklı bir gelecek için çalışıyor…

AQUACOOL, sağlıklı bir gelecek için çevreye ve yaşadığımız dünyanın ekolojik, davranışsal ve kültürel dengelerine bütüncül bir farkındalık ile yaklaşır. Üretimden, tedariğe, uygulamadan sonuca kadar her aşamada insanı odağına alır. Bilinci dönüştürmek ve farkındalığı artırmanın, sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesindeki önemini ve bu süreçteki sorumluluğunu her aşamada benimser.

Dünyamızı tehdit eden en önemli tehlike kuşkusuz karbon salınımı!

Sadece su bazlı!

AQUACOOL “sadece su bazlı boya üretir” Tek başına bu olgu bile AQUACOOL markasını “ton başına en az karbon salınımı yapan” fabrikalardan biri yapıyor. Tüm çalışanlarımızın sağlığı da bizim için en hassas noktalardan biri.

Bunun yanında ürünlerdeki düşük VOC (Uçucu Organik Bileşen) oranı çevresel etkileri de minimize eder.

Peki insan çevreye/dünyaya en çok nasıl zarar veriyor?

Evdeki mobilyalarımız çoğunlukla, plastik, metal, MDF gibi malzemelerden oluşuyor. Sadece 1 ton plastik-PVC üretmek için ortalama 13 ton karbon salınıyor. Mobilyalarımızda kullanılan diğer malzemelerin değerleri de buna yakın. İhtiyacımız olan şey bu salınımı azaltmak değil sıfıra yaklaştırmaktır.

Bunun için en kolay yol, eskiyen mobilyalarımızı atmayıp yenilemektir.

Ev içi hava kalitesi

Evlerimizdeki mobilyalarda kullanılan MDF ve yonga levha gibi malzemeler üretilirken ahşap tozları “formaldehit” adı verilen tutkalla sıkıştırılır. Formaldehit sağlığa zararları defalarca kanıtlanmış kansere sebep olduğu raporlanmış bir kimyasaldır. Bu konuda basit bir web araması ile sayısız bilimsel makaleye ulaşabilirsiniz. Avrupa ülkelerinde E1 ve E0 (formaldehit oranı sınırlandırılmış) kaliteler tercih edilmektedir. Maalesef ülkemizde E0 ve E1 kalite MDF kullanım oranı çok düşüktür. Mobilyalarımızın formaldehit salınımının durması onlarca yıl sürmektedir.

Peki Ne Yapacağız?

Gerçek şu ki gözden çıkardığınız eski mobilyanız aslında sizin için en sağlıklı seçenek.

aquacool surdurulebilirlik image 2
aquacool surdurulebilirlik image 3

Kültürel ve davranışsal sürdürülebilirlik

Markamızın sürdürülebilirlik anlayışı içinde yer alan en önemli konulardan biri davranışsal ve kültürel bir sürdürülebilirlik yaratmaktır.

Tüketim kültürü üzerine şekillenen günümüz, dünyanın kaynaklarının sınırları, çevre ve ekolojik dengelerin bozulması tehlikesi ile karşı karşıya…

Modern toplumun tüketim odaklı değil, dönüştürücü, bilinçli, duyarlı ve sorunlara karşı çözümler üretebilen bireylerden oluşması gerektiğini düşünerek bu bilince katkı sağlamak; insanları bu yönde bilinçlendirici, teşvik edici ve cesaretlendirici yaklaşımlarla bu yaklaşımı nesilden nesile aktarılabilecek bir kültürel davranış biçimi haline getirmek hedefindeyiz.